Žádost o aktivaci

Pokud ve výzvě k aktivaci zvolíte Požádat o aktivaci, zobrazí se následující okno s formulářem žádosti:

Žádost o aktivaci nového programu a přidělení licence

Veškeré žádosti je nutné odesílat vždy z počítače, kterého se žádost týká. Součástí žádosti je vytvoření sériového čísla, které jednoznačně identifikuje váš počítač a je nepřenosné. 

Přednastavena je Žádost o aktivaci nového programu a přidělení licence. Na základě této žádosti vám bude vystavena faktura za licenci programu v závislosti na počtu stanic a v ceně dle aktuálního ceníku. Proto je třeba zadat Počet stanic, IČO, název, kompletní adresu tak, jak bude uvedena na faktuře a také kromě telefonu i nezbytnou emailovou adresu. Tato emailová adresa bude součástí licence a bude sloužit pro emailovou korespondenci.

Program má k dispozici tři moduly Ambulance, Hospital a HomeCare.  Předvyplněno je objednání modulu Ambulance. Můžete zvolit jiný modul, nebo i několik modulů. Mějte však na paměti, že každý modul zvyšuje výslednou cenu (viz aktuální ceník).

Tlačítko Nápověda zobrazí tuto nápovědu.

Tlačítkem Odeslat žádost o aktivaci odešlete vyplněnou žádost a zahájíte tak proces aktivace.

Upozornění: V případě, že budete provozovat program v síťovém či serverovém režimu s přístupem z několika stanic, nebo na několika nezávislých počítačích, je nutné zadat počet stanic, na kterých bude program provozován. 

Po odeslání žádosti se program spustí v plném režimu na zkušební dobu 30 dnů. To je dost dlouhá doba na to, aby proces aktivace úspěšně proběhl a to včetně úhrady zaslané zálohové faktury. Tento režim poznáte podle toho, že se po spuštění programu již nezobrazuje výzva k aktivaci, ve stavovém řádku je uvedeno "TEST" a na hlavním panelu je zobrazen animovaný symbol přesýpacích hodin s uvedením počtu dní, které zbývají do vypršení zkušebního provozu. 

V případě, že se nepodaří odeslat žádost o aktivaci, bude možné program spustit jen jako demoverzi.

Proces aktivace

Na základě přijaté žádosti o aktivaci autor programu vystaví zálohovou fakturu za program a odešle ji na vámi uvedenou emailovou adresu.

Po vaší úhradě této zálohové faktury vám bude přidělena licence v rozsahu dle uhrazené zálohové faktury a vygenerován aktivační klíč pro počítač, ze kterého byla žádost odeslána. Při spuštění program pozná, že byl pro něj vygenerován aktivační klíč a použije jej. To lze poznat podle toho, že se na stavovém řádku programu zobrazí číslo licence. Na emailovou adresu vám bude zaslána faktura s odpočtem zálohové faktury.

Doporučujeme si uschovat informace o aktivaci, které lze kdykoliv zobrazit kliknutím na číslo licence ve stavovém řádku programu. Pro komunikaci je důležité především číslo licence a sériové číslo. Je důležité, abyste sériové číslo znali především, pokud program používáte na více počítačích. Po výměně počítače po jeho havárii, bude nutné provést novou aktivaci. To, kterého počítače u vaší licence se to týká lze poznat právě ze sériového čísla.

Žádost o aktivaci další stanice k licenci

Již jsme psali výše, že počet počítačů používaných licencí je zadáván při aktivaci programu na prvním počítači. Po je tedy vaše licence určena pro několik počítačů, pak druhý a případně další aktivace proveďte touto volbou.

Při této aktivaci postačí zadat jen licenční číslo, ke kterému se aktivace týká.

Upozornění: Používejte tuto volbu pouze pro aktivaci do maximálního počtu stanic daného licencí. Pokud svou licenci chcete rozšířit o další sanici, použijte následující volbu. 

Žádost o aktivaci nové stanice k licenci

Podobná volba jako předchozí, ale slouží pro aktivaci nové stanice nad rámec počtu daného licencí.

Např.: Máte-li licenci na dva počítače a oba máte aktivované, ale chcete licenci rozšířit o třetí počítač, pak je toto ta správná volba.

Cenu aktivace další stanic vám budeme účtovat dle platného ceníku. 

Žádost o aktivaci stanice po změně počítače či jeho součásti

Tato aktivace slouží pro přesun aktivace z jednoho počítače na druhý. Je možný v rámci počtu počtu stanic daný licencí.

Např. pokud koupíte nový počítač a program chcete na něj přenést, nebo pokud se stávající počítač pokazí. Rovněž budete potřebovat novou aktivaci i v případě kdy sice nezměníte počítač, ale přesunete program na jiný disk.

Upozornění: při přesunu aktivace je nutné zadat sériové číslo původní instalace. Důrazně doporučujeme si uložit všechna sériová čísla s poznámkou, ke kterému počítači patří, na místo mimo tyto počítače. To pro případ, že se starý počítač pokazí a vy se k sériovému číslu nebudete moct dostat.

V případě problémů zavolejte.

Žádost o aktivaci při přechodu z EcceHomo3

fff