Dokumentace EcceHomo

Tyto stránky jsou oficiální dokumentací programu EcceHomo. Na tyto stránky se odkazuje program při požadavku uživatele na nápovědu, ať již stiskem tlačítka pro nápovědu, nebo klávesou F1.

Úvod

Program EcceHomo je unikátní informační systém pro ambulance soukromých lékařů a malá lůžková a ambulantní zařízení. Díky propracované ambulantní části je program vhodný jak pro ambulantní zdravotnická zařízení, tak pro ambulance soukromých lékařů. Kromě lůžkové a ambulantní péče program podporuje rovněž problematiku hospicové a domácí péče.

Používání této příručky

Tato příručka je rozdělena do sekcí, z nichž každá pokrývá konkrétní aspekt EcceHomo, jako je práce s kartami pacientů, vytvoření nové karty pacienta, přidání nové návštěvy nebo vykázání výkonů či léčiv zdravotní pojišťovně. Pokud si přejete, můžete si průvodce přečíst v pořadí, ale každá část je jasně oddělená a přístupná pomocí rychlých odkazů v levém postranním panelu, takže pokud potřebujete pomoc s konkrétní funkcí, najdete odkaz na ni tam. Pokud narazíte na problém, který není uveden v této dokumentaci, můžete kontaktovat náš tým o pomoc na pussa@pussa.cz.

Poslední články