Stažení a instalace

Jelikož EcceHomo je desktopová aplikace, instalace je tak snadná, jak jen může být. Nejprve si musíte stáhnout aplikaci z oficiální sekce stahování EceeHomo. Jsou zde k dispozici soubory ke stažení pro verze EcceHomo. Stačí když kliknete na tlačítko pro stažení! Po dokončení stahování spusťte instalační program dvojitým kliknutím na stažený soubor.

Jako první se zobrazí uvítací obrazovka:

Zde může být zajímavá informace o verzi programu, kterou se chystáte instalovat. Stiskněte tlačítko Další.

Zobrazí se souhlas s licenční smlouvou:

Pro pokračování instalace zatrhněte volbu Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy a stiskněte tlačítko Další.

Následuje volba cílového umístění:

Standardně je přednastavena cesta C:\PUSSA\EcceHomoWD. Pokud k tomu nemáte zvláštní důvod, pak tuto cestu ponechte a stiskněte tlačítko Další.

Upozornění: Pokud se rozhodnete instalovat program do složky Program Files, musíte si být vědomí toho, že do této složky se nainstaluje pouze samotný program. Data programu se ukládají do skryté složky Windows, která je k tomu určena.

V dalším kroku se zobrazí souhrnné informace:

Zde je vidět cesta, kam se bude program instalovat. Pro zahájení vlastní instalace stiskněte tlačítko Instalovat.

Spustí se instalace programu s ukazatelem průběhu:

Po instalaci se zobrazí závěrečná obrazovka:

Volbu "Spustit ExxeHomo.exe" ponechte zatrženou a stiskněte tlačítko Dokončit.

Tím se ukončí průvodce instalací a spustí se právě nainstalovaný program.