Verze EcceHomo 5

Připravuje se

 • Do servisu přidána funkce "Odstranit ukončené diagnózy". Ostatní servisní funkce z EH3 už nejsou potřeba. Graficky upravena část pro import dat z EH3. 
 • Do karty pacienta přidáno pole Číslo pasu pro možnost identifikace cizinců.
 • Při otevření karty pacienta se neotevřely záložky přednastavené v parametrech uživatele. Opraveno.
 • Do funkcí kartotéky přidána funkce "Import souboru s RČ od ZP pro kontrolu RČ" v rozsahu jako v EH3.
 • Do funkcí kartotéky přidána funkce "Import laboratorních výsledků DS3" v rozsahu jako v EH3.

Verze 5.0.22.0 (22.7.2022)

 • Kompletní implementace eOčkování.
 • Funkce pro přepočet dávek 98, 81, 90 a 05.
 • Při změně pojišťovny v kartě pacienta se změní pojišťovna i ve vykázaných výkonech, ZULP, cestách a předepsaných receptech. 
 • Přidání výpočtu počtu unicitárních pacientů včetně výběrového dialogu období, pojišťovny a pracovišť.
 • Přidán tisk karty pacienta a tisk výpisu z karty pacienta s ohledem na vybranou odbornost a nastavení uživatelských parametrů.
 • Přidán tisk lékařské zprávy z návštěvy.
 • Přidán tisk obecné žádanky z karty pacienta.
 • Poznámka v kartě pacienta a záznam a nález v návštěvě umožňují formátovaný obsah RTF. Formát RTF podporuje i obsah číselníku předdefinovaných textů.
 • Kompletní filtrace v seznamu pacientů přes Ctrl+F. Filtrování je možné přes všechny agendy.
 • Seznam pacientů přepracován na dotaz. Umožní vytvářet mnohem sofistikovanější filtry.
 • Kompletní implementace eReceptu.
 • Aktualizace modulu eReceptu.
 • Doplněn číselník SÚKL Kraje a použití v číselníku Uživatelé. Nutné pro eRecept.
 • Přechod na WinDev 27.
 • Doplněny číselníky VZP Věkové indexy, Druh péče a Druh úhrady vč. Editoru, importu ze souboru i stažení z webu.
 • Doplněny programové číselníky Texty a Magistraliter.
 • Formulář pro tvorbu dávek pro zdravotní pojišťovny.
 • Formuláře pro obsluhu Návštěvní služby.
 • Doplněn export z EcceHomoFM a následný import do EcceHomoWD souboru Cesty (návštěvní služba).
 • Generátor ambulantních dávek 98 vč. exportu a editoru.
 • Generátor dávek vyžádané péče 90 vč. exportu a editoru. 
 • Generátor stomatologických dávek 81 vč. exportu. 
 • Generátor dávek přihlášek pacientů 80 vč. exportu a editoru.
 • Generátor dávek nepravidelné péče 05 vč. exportu a editoru.
 • Generátor dávek cest v návštěvní službě 36 vč. exportu a editoru.
 • Záložky hlavního okna lze odpojit do samostatného okna. Může se hodit při více monitorech.
 • Tisky z kartotéky pacientů. Prozatím sestavy "Seznam pacientů" a "Seznam pacientů za období". Obě sestavy ctí filtr a řazení kartotéky. Dále je zde k dispozici informace o počtech pacientů a návštěv celkem i za období. 
 • Vytvořen základ diáře.

Verze 5.0.16.0 (6.6.2021)

 • Rychlé hledání v kartotéce.
 • Šifrování souborů Pacienti, Anamnezy, Navstevy a Uzivatele.
 • Návštěvy: Přidáno tlačítko pro zadání vyžádané péče. Tlačítko "V"-výkony se podbarví jakmile je zadán alespoň jeden výkon či Zulp. Tlačítko "P"-péče se podbarví jakmile jsou zadány údaje o vyžádané péči.
 • Editor číselníku Ošetřující lékaři vč. Možnosti převzetí údajů z číselníku platných IČP.
 • Vytvoření číselníku Platná IČP vč. editoru a funkce pro import ze souboru a stahování z webu. 
 • Doplněn export z EcceHomoFM a následný import do EcceHomoWD souborů Text (předdefinované texty) a OL (Ošetřující lékaři).
 • Přechod na WinDev 26.
 • Editor vytvořených ambulantních dávek 98 a dávek vyžádané péče 90.
 • Program si nyní sám stahuje a aktualizuje program VZP Kontrol. Již tedy není nutné ho instalovat a aktualizovat ručně.
 • Vytvořena šablona vzhledu a upraveny všechny ovládací prvky tak, aby ji využívaly. 

Verze 5.0.15.0 (18.3.2021)

 • Do horních záložek přidána záložka Nález.
 • Obsah polí v kartě pacienta se může mezi sebou přetahovat myší pomocí operace drag-and-drop.
 • Žádost o aktivaci lze uložit a poslat jiným způsobem. Při aktivaci licenční program odešle uživateli email s licenčním souborem v příloze. Ten lze z programu nainstalovat.
 • Vytvořen systém licencování s automatickým prodlužováním licence.
 • Všechny odkazy pod tlačítky Nápověda byly upraveny, aby odkazovali na online dokumentaci. Neexistující kapitoly byly vytvořeny.
 • Aktualizace generátoru instalačních souborů. Kromě jiného mají výsledné instalační soubory modernější vzhled.
 • Úpravy rozměrů oken všech číselníků. Redukce počtu tlačítek pro nápovědu.

Verze 5.0.13.0 (8.3.2021)

 • Program se ve výchozím stavu instaluje do složky "C:\PUSSA\EcceHomoWD". Data jsou umístěna v podsložce DATA. Při instalaci do "Program Files" (resp. "Program Files (x86)") jsou data umístěna ve skryté složce ProgramData, jako dřív. Například při instalaci do "C:\Program Files\EcceHomoWD" se data budou ukládat do "C:\ProgramData\PUSSA software\EcceHomoWD".
 • Připravena a zkompilována 32 i 64 bitová verze programu. Poslední číslo v názvu instalačního programu je bitová verze. Např. "eccehomo-5-0-13-0-32.exe" je instalace 32bitové verze 5.0.13.0.
 • Program nyní při startu kontroluje, jestli neexistuje nová verze. Pokud ano, zobrazí o tom informaci vedle verze programu. Po kliknutí na tento odkaz se stáhne a nainstaluje nová verze. Před instalací dojde k ukončení programu a po instalaci ke spuštění aktualizované verze.

Verze 5.0.12.0 (3.1.2021)

 • První dostupná verze EcceHomo 5.