Karta pacienta

Z karty pacienta je přístup do všech agend, které se o pacientovi vedou.

Karta pacienta je rozdělena na tři části: Levý panel se základními informacemi, horní sada záložek a dolní sada záložek.

Levý informační panel

Základní údaje

 • Příjmení a jméno: Příjmení a jméno pacienta
 • RČ / titul před/za: Rodné číslo pacienta (uvádí se bez lomítka). Tituly před a za jménem (tisknou se v různých sestavách).
 • Rodné příjmení: Rodné příjmení pacienta, pokud je rozdílné od současného příjmení.
 • Pohlaví: Vyplní se automaticky po zadání rodného čísla. Je však možné jej zadat také ručně. Na vzdory současným moderním trendům je možné zvolit pouze žena či muž.
 • Narození a věk: Datum narození pacienta. Předvyplní se po zadání rodného čísla. V případě potřeby je možné datum narození upravit. Věk pacienta se počítá automaticky a vždy zobrazuje aktuální věk. Tento údaj nelze měnit.
 • Rodinný stav: Je na výběr několik možností dle národního číselníku.
 • Pojišťovna: Číslo zdravotní pojišťovny, u které je pacient pojištěn. Na výběr jsou pojišťovny z číselníku Pojišťovny.
 • Typ pojištění: Na výběr je:
  • Veřejné zdravotní pojištění (výchozí hodnota)
  • Smluvní pojištění
  • Mezinárodní pojištění vč. EU.
 • Ulice / čp / čo: Bydliště pacienta. Číslo popisné pište do pole čp a číslo orientační do pole čo. Bydliště se skládá do tvaru Ulice čp/čo. Do pole ulice pište jen názvy ulic. Praxe, kdy se u malých obcí bez vlastní pošty píše jak ulice název obce není správná a pacient nebude ztotožněn v registru obyvatel. Ve výše uvedeném případě je nutné pole ulice ponechat prázdné a zadat pouze číslo popisné. Název obce se píše do pole Obec. V poli PSČ se pak uvádí PSČ doručovací pošty.
 • Obec a PSČ: Do obou polí lze zapsat cokoliv. Nicméně, pokud chcete mít adresu zapsánu korektně, pak klikněte na šipku za polem Obce. Zobrazí se seznam obcí v ČR.


  Když začnete psát název obce, zobrazí se v horní části seznamu vyhledávací pole, ve kterém je vidět to, co jste již napsali. Současně kurzor stojí na prvním vyhovujícím řádku. Výběrem obce z tohoto seznamu se do pole PSČ dosadí i odpovídající PSČ.
 • Telefon a Email: Telefon a e-mail pacienta. Telefonní číslo uvádějte bez mezer a bez státní předvolby, pokud jej chcete použít pro odesílání průvodek eReceptu.
 • Notifikace: V rámci eReceptu můžete průvodku poslat buď jako SMS na mobilní telefon, nebo jako běžný e-mail na emailovou adresu pacienta. Nelze naráz zvolit obě varianty, ale vždy pouze jednu. Slouží pro to výběrové pole za polem Telefon a Email. Notifikaci lze zapnout pouze, pokud je v poli něco zadáno, u telefonu se kontroluje, zda jde o mobilní číslo.
  Pokud chcete notifikaci vypnout, stiskněte nad výběrovými poli notifikace pravé tlačítko myši. Zobrazí se dotaz "Zrušit notifikaci?". Stiskněte tlačítko "Ano".
 • Kontaktní adresa: Toto pole je standardně prázdné. Slouží pro potřeby eReceptu. Běžně je v eReceptu kontaktní adresou na pacienta adresa uvedená v kartě pacienta. Pokud se pacient bude nacházet na jiné adrese, pak můžete kontaktní adresu uvést ručně. Adresa se píše do jednoho řádku a jednotlivé její části se oddělují čárkami.
 • Praktický (ošetřující) lékař: Název pole záleží na typu zvolené karty pacienta. Po kliknutí na toto pole se zobrazí následující okno:


  Do prvního pole můžete napsat jméno a adresu lékaře. Obsah prvního řádku se zobrazuje v poli v kartě pacienta. Podle potřeby můžete vyplnit i další údaje. 

Diagnózy

Uživatelská pole