Karta pacienta

Z karty pacienta je přístup do všech agend, které se o pacientovi vedou.