Číselník Pojišťovny

Seznam pojišťoven

V seznamu pojišťoven se zobrazují všechny zdravotní pojišťovny se základními informacemi.

Detail pojišťovny

Detail pojišťovny zobrazuje všechny údaje evidované u každé pojišťovny. Údaje je možné kdykoliv upravit.

V detailu pojišťovny jsou následující údaje:

 • Kód pojišťovny - třímístné číslo zdravotní pojišťovny. U VZP je možné místo čísla 111 použít čtyřmístný kód pobočky. To může být výhodné, pokud máte pracoviště na více místech, která spadají pod různá územní pracoviště VZP. Použitím čísla pobočky od sebe pacienty snadno rozpoznáte. Pozor, používejte pouze jednu, nebo druhou variantu. Pokud byste u pacientů používali střídavě kód 111 a číslo pobočky, program je bude považovat za dvě různé pojišťovny.
 • Název (popis) - Popisný název pojišťovny. Slouží pouze pro účely programu, můžete tedy používat zkratky, na které jste si zvykli.
 • Hodnota bodu - Hodnota bodu nasmlouvaná s pojišťovnou. Tato hodnota se používá pro výpočet finančních informací o vykazovaných výkonech.
 • IČZ - identifikační číslo zařízení. Jde o osmimístné číslo většinou s třemi nulami na konci. Toto číslo je uvedeno u každé pojišťovny, protože v minulosti se vyskytly pojišťovny, které místo IČZ vyžadovaly zadávat IČP v případě, že šlo o ordinaci jediného lékaře. Není vyloučeno, že se tato situace může opakovat i v budoucnu.
 • Bodů za OD - Počet bodů za ošetřovací den. Slouží pro potřeby hospitalizační péče.
 • Webové stránky - Internetová adresa stránek pojišťovny. Při kliknutí na symbol glóbu zobrazíte zadanou adresu v prohlížeči.
 • Kapitační poplatek - vykazujete-li kapitační dávky 80, pak zde zadejte základní kapitační poplatek v Kč. Tento základní poplatek se pak přepočítává dle věkového indexu pacienta.
 • Záhlaví a pacička pro FA - V případě, že chcete do každé faktury vkládat nějaký text, můžete jej zapsat do záhlaví či patičky. Toto se týká tiskové podoby faktury.
 • Adresa - Adresa pojišťovny. Používá se při fakturaci dávek.
 • Kód dopravy a Bodů za dopravu - v seznamu vyberte nasmlouvaný kód dopravy pro návštěvní službu. Zřejmě přichází v úvahu pouze kódy 06, 08 či 10. Podle výběru kódu dopravy se zobrazí i odpovídající počet bodů za dopravu. Hodnota je dána číselníkem a zde je jen ke čtení.
 • Hodnota bodu - v případě kódu dopravy 10 zde zadejte hodnotu bodu za dopravu pro vaši odbornost dle vyhlášky. Pro kódy dopravy 06 a 08 ponechte prázdné.
 • Kč za dopravu - v případě kódu dopravy 10 jde o součin hodnoty bodu a bodů za dopravu. Výpočet lze provést stiskem tlačítka se šipkou za tímto parametrem. V případě kódů 06 a 08 se uvádí přímo nasmlouvané paušály v Kč.
 • Jiné pojišťovny - dle metodiky VZP se při vykazování jízd dle kilometrů (tedy kód dopravy 10) mají v dávce zobrazovat i jízdy pro ostatní pojišťovny, aby byla zachována kontinuita trasy. Většina pojišťoven si to ale v současné době nepřeje a chtějí v dávce 36 předávat pouze jízdy, které lékař požaduje proplatit. Ponechte tedy tento parametr nezaškrtnutý a zaškrtněte jej jen tehdy, pokud to od vás pojišťovna požaduje.
 • Limity pro IČZ - zde je možné zadat limity pro jednotlivá IČZ. Jde vlastně o pohled na limity, o kterých již byla řeč v číselníku IČZ, jen z druhé strany.
 • Jednodenní péče - V případě, že máte nasmlouvány výkony jednodenní péče, zde je jedno ze dvou míst, kde je můžete zadat. Druhé místo je v detailu výkonu ZZ. Připomínám, že výkony jednodenní péče lze vykazovat pouze u pracoviště typu "Jednodenní péče".