Výzva k aktivaci

Při prvním spuštění programu EcceHomo se zobrazí následující okno:

Požádat o aktivaci

Pokud chcete program využívat pro evidenci pacientů ve své praxi, pak je toto ta správná volba.

Stiskem tohoto tlačítka zobrazíte formulář se žádostí o aktivaci. Zde také najdete postup celého procesu aktivace.

Po úspěšném odeslání žádosti o aktivaci vám program zpřístupní veškerou funkcionalitu jako aktivovaný program po dobu třiceti dnů. Je to dostatečně dlouhá doba na to, aby úspěšně proběhl celý aktivační proces a vy jste nebyli ničím omezováni.

Vyzkoušet omezenou verzi

Pro případ, že ještě nejste rozhodnuti, nabízí program omezenou verzi k vyzkoušení. Zvolíte-li tuto možnost program se spustí v režimu demoverze. Tato zkušební verze je omezena na 50 pacientů. Víc jich v kartotéce neuvidíte a víc jich ani nevytvoříte. Pro vyzkoušení programu to je ale dostatečně velký počet.

Zkušební verze sice umožňuje vytvořit v programu dávky pro zdravotní pojišťovny, ale nedovolí je již exportovat do souboru určeného pro odeslání. Důvod je jasný, jde o zkušební verzi a není dobré, aby výsledky vašich pokusů šlo odeslat zdravotní pojišťovně.

Další omezení se týkají modulů eRecept a eNeschopenky. Můžete sice vytvářet recepty a také neschopenky, ale zkušební verze neumožňuje komunikovat s úložištěm eReceptu či serverem ČSSZ.

Pokud se kdykoliv rozhodnete program aktivovat, stačí místo Vyzkoušet omezenou verzi stisknout Požádat o aktivaci. Veškerá data budou zachována.