Číselníky

EcceHomo využívá poměrně velký počet číselníků, proto jsme je rozdělili do několika sekcí. Dělí se na číselníky:

  • Programové
    zde jsou číselníky týkající se programu jako celku a rovněž číselníky popisující vaše zdravotnické zařízení.
  • VZP
    zde jsou číselníky VZP, SÚKL a ÚZIS.
  • Hospitalizační
    zde jsou číselníky týkající se hospitalizačního modulu. Tuto sekci uvidíte pouze, pokud máte zakoupen hospitalizační modul.

Do číselníků se dostanete volbou Nastavení/Číselníky z hlavní nabídky i z hlavního okna.

Největší část okna je určena pro zobrazení seznamu a detailu vybraného číselníku.

K této nápovědě se dostanete stiskem klávesy F1 do doby, než otevřete některý číselník. Potom pomocí klávesy F1 zobrazíte nápovědu k vybranému číselníku.