Očkování v kartě pacienta

V této kapitole jsou popsány jednotlivé ovládací prvky na záložce "Očkování" a v okně detailu záznamu o očkování. Více informací najdete v kapitole Jak na očkování.

Záložka Očkování

 • Přidat: umožní vytvořit nový záznam registrované či neregistrované vakcíny.
 • Editovat: zobrazí detail existujícího záznamu o očkování. Otevřít detail lze také dvojklikem myši na záznamu.
 • Smazat: umožní smazat záznam o očkování a to i na SÚKLu, pokud byl záznam již odeslán.
 • Načíst záznam:
  umožní načít záznam o očkování ze SÚKLu na základě zadaného ID Dokladu.
 • Načíst všechny záznamy:
  umožní načíst ze SÚKLu všechny záznamy o očkování. Nutná podmínka je vyplněný údaj Číslo OP
 • Výpis očkování: umožní stáhnout výpis všech provedených očkování ve formátu PDF.
 • Servis: umožní otestovat komunikaci se serverem SÚKLu a porovnat verze na obou stranách.

Detail očkování

 • Datum aplikace: Datum aplikace očkování. Po vytvoření nového záznamu se přednastaví dnešní datum. Povinný údaj.
 • Pracoviště: Číslo pracoviště. Po vytvoření nového záznamu se přednastaví číslo pracoviště přihlášeného lékaře. Povinný údaj.
 • Očkovací látka: Kód a název registrované vakcíny, nebo název neregistrované vakcíny (kód zůstává v tomto případě prázdný). Jsou naplněny před vytvořením záznamu o očkování a nelze jej změnit.
 • Množství a MJ:  Oba dva údaje jsou povinné. Množství je nutné zadat. MJ je přednastavena na "ml". V případě potřeby lze změnit na potřebnou hodnotu ze seznamu.
 • Pořadí dávky: Povinný údaj. Po vytvoření nového záznamu se předvyplní číslo 1. V případě potřeby upravte.
 • Příští dávka od - do: Datum počátku období pro příští dávku a datum konce období pro příští dávku. Vždy musí být vyplněna (prázdná) obě data. V případě, že příští dávka má být aplikována v jeden konkrétní den, pak je nutné do obou polí napsat stejné datum. Vyplnění je nutné, pokud chcete, aby pacientovi chodili notifikace (viz kapitola Jak na očkování).
 • Úhrada: Povinný údaj. Po vytvoření nového záznamu je přednastavena hodnota "ZAKLADNI". V případě potřeby lze vybrat jinou hodnotu ze seznamu.
 • Expirace: Datum expirace aplikované dávky. Nepovinný údaj.
 • Šarže: Povinný údaj. Správnost šarže je kontrolována na straně SÚKLu a je vhodné využít číselník šarží (viz kapitola Jak na očkování).
 • Cesta podání: Povinný údaj. Po vytvoření nového záznamu je přednastavena hodnota "i.m.". V případě potřeby lze vybrat jinou hodnotu ze seznamu.
 • Místo podání, Strana podání a Kvadrant podání: Nepovinné údaje. Lze vybrat hodnotu ze seznamu.
 • Původ: Povinný údaj. Po vytvoření nového záznamu je přednastavena hodnota "Standardni". Lze vybrat jinou hodnotu ze seznamu.
 • Poznámky: Volné pole pro poznámky. Obsah se nikam neposílá, ani se nikde neprezentuje. 
 • Odesláno a ID Dokladu: Tato pole nevyplňuje lékař, ale plní je program při odeslání záznamu o očkování na základě odpovědi ze SÚKLu.