Číselník IČZ

Číselník IČZ slouží pro evidenci IČZ zdravotnického zařízení. Většinou má každé zdravotnické zařízení jen jedno IČZ a tudíž se v tomto číselníku vytvoří jen jeden řádek. Jsou však případy, kdy „pod jednou střechou“ a v jednom informačním systému pracuje několik subjektů, mající každý vlastní IČZ.

Zde zadané IČZ se vybere v číselníku pracoviště a tím se pracoviště sváže s konkrétním IČZ. Toho pak lze využít při tvorbě dávek pro zdravotní pojišťovny, kdy lze vytvořit dávky pro různá pracoviště samostatně.

Další věc, která je navázána na IČZ jsou limity výkonů, léků a receptů stanovené pojišťovnami pro konkrétní IČZ. V přehledech limitů se pak zohledňují limity dle aktuálního pracoviště přihlášeného uživatele.