Kartotéka pacientů

Kartotéka pacientů je vlastně seznam všech pacientů resp. jejich karet. Do kartotéky pacientů se lze dostat z Hlavní nabídky i z hlavního panelu volbou Ambulance/Pacienti.  

Funkce kartotéky

Většina funkcí je soustředěna na spodní lištu s tlačítky.

  Karta pacienta Enter

Zobrazí kartu pacienta v samostatné záložce. Klávesová zkratka je Enter. Více o kartě pacienta najdete v kapitole Karta pacienta.

  Nová karta pacienta Insert

Umožňuje přidat novou kartu pacienta. Nejprve se zobrazí okno pro zadání rodného čísla:

Zadání rodného čísla je nutné, protože program před vytvoření nové karty kontroluje, zda karta s tímto rodným číslem již neexistuje. Pokud existuje, nová karta se nevytvoří, ale otevře se karta s tímto rodným číslem. 

 Smazat kartu pacienta Ctrl+Del

Umožňuje odstranit celou kartu pacienta se všemi souvisejícími agendami.

Pozor, tato akce je nevratná! Proto je smazání karty dvoukrokové. První dotaz je standardní dotaz. Pokud odpovíte Ano, zobrazí se druhý dotaz včetně varování o nevratnosti akce. Pokud opět odpovíte Ano, celá karta pacienta se odstraní.

  Rychlé hledání Alt+H

Umožňuje rychle vyhledat karty dle rodného čísla nebo jména pacienta. 

Do pole "Hledat" můžete zadat rodné číslo, nebo příjmení pacienta. Stačí zadat jen část. Zadáte-li hodnotu "60", zobrazí se všichni pacienti, jejichž rodné číslo začíná na "60". Zadáte-li "Nová", zobrazí se všichni pacienti jejichž příjmení začíná na "Nová", takže i Novák, Nováková, Nováček a Nováčková.

Pokud výsledkem hledání je pouze jedna karta, tato se rovnou zobrazí. Pokud je vyhledaných karet více, seznam pacientů v kartotéce se omezí na tyto vyhledané karty. Pokud chcete znovu zobrazit všechny pacienty, stiskněte tlačítko Všichni pacienti (viz níže).

  Filtry Alt+F

Umožňuje složitější filtrování.

  Aktualizovat Ctrl+R

Znovu načte seznam pacientů. Slouží pro aktualizaci kartotéky v případě síťového provozu, kdy může vytvářet a upravovat karty více uživatelů.

  Tisk Ctrl+P

Zobrazí nabídku s tiskovými sestavami, které lze tisknout z kartotéky.

  Funkce

Zobrazí nabídku různých funkcí nad kartotékou.

  Pacienti v čekárně

Zobrazí seznam pacientů v čekárně. Tato funkce souvisí s funkcí Čekárna v kartě pacienta, kde se pacient zařadí do čekárna nebo z čekárny vyřadí.

  Všichni pacienti

Zobrazí všechny pacienty v kartotéce. Funkce slouží pro návrat do výchozího stavu po aplikaci různých filtrů. Ve výchozím stavu jsou zobrazeni všichni aktivní pacienti bez ohledu nato, zda jde o vlastní pacienty či pacienty nepravidelné péče.

Rychlý abecední filtr

Stiskem příslušného tlačítka zobrazíte seznam pacientů, jejichž příjmení začíná na zvolené písmeno. Tento filtr ignoruje diakritiku (jak čárky, háčky, tak různé přehlásky). 

Aktivní a Nepravidelná péče

Přepínače viditelnosti. Oba přepínače jsou třístavové.

Přepínač Aktivní je ve výchozím stavu zaškrtnutý a zobrazuje tak všechny aktivní pacienty. Zrušíte-li zaškrtnutí, pak se zobrazují pouze neaktivní pacienti. Aktivita se nastavuje v kartě pacienta. Třetí stav se zobrazuje jako vyplněný čtvereček a znamená, že na této volbě nezáleží. Tento stav u přepínače Aktivní znamená, že se zobrazují aktivní i neaktivní pacienti.

Přepínač Nepravidelná péče je ve výchozím stavu ve třetím nerozhodném stavu a zobrazuje pacienty bez ohledu, zda jsou nebo nejsou pacienti nepravidelné péče. Další dva stavy fungují stejně jak bylo popsáno výše.