Aktualizace EcceHomo

Tým EcceHomo neustále pracuje na implementaci nových funkcí, vylepšování stávajících a opravování nalezených chyb, takže jsou vydávány pravidelné aktualizace, které pomáhají vylepšit uživatelské prostředí EcceHomo. V této části se budeme zabývat tím, jak aktualizovat aplikaci i svázaná data.

Aktualizační oznámení

Při každém spuštění EcceHomo si program ověřuje dostupnost nové verze. Pokud najde novější verzi, zobrazí upozornění vedle čísla verze programu. Na toto upozornění lze kdykoliv kliknout a spustit aktualizaci aplikace.

Aktualizace aplikace

Aktualizace aplikace EcceHomo je extrémně snadná, protože samotný instalační program aplikace může zjistit, zda se jedná o novou instalaci nebo aktualizaci stávající instalace. Chcete-li aktualizovat EcceHomo, klikněte na aktivní upozornění na novou verzi programu vedle čísla nainstalované verze EcceHomo:

Aktualizaci programu EcceHomo lze kdykoliv provést i ručně stažením a spuštěním instalačního programu.

Aktualizace dat

Nová vydání EcceHomo často obsahují také aktualizace struktury používaných dat. Aktualizace dat se neprovádí při samotné instalaci programu, ale při prvním spuštění EcceHomo aktualizovaného na novější verzi.

Vlastně vždy, při každém startu, EcceHomo kontroluje, zda připojená data odpovídají potřebám verze EcceHomo. Pokud program zjistí, že připojená data neodpovídají, provede jejich úpravu.

Aktualizace číselníků VZP, SÚKL a ÚZIS

EcceHomo využívá mnoho číselníků spravovaných VZP, ÚZIS či SÚKL. Tyto číselníky nejsou součástí instalace, ani aktualizace samotného EcceHomo. 

EcceHomo při každém startu kontroluje naplněnost číselníků a jejich verzi a zjištěné informace porovnává s informacemi uloženými na webu pussa.cz. Pokud zjistí, že je některý číselník prázdný, nebo že na webu je jeho novější verze, zobrazí hlášení a umožní číselníky stáhnout a nainstalovat. Stažení a instalace probíhá zcela automaticky a trvá jen několik okamžiků (závisí na počtu a velikosti aktualizovaných číselníků).